Co je šilhání?

Aktualizováno: 12. 1.

Věděli jste, že lékařská praxe zná hned několik druhů šilhání?

Šilhání sbíhavé

Je nejčastějším typem šilhání, trpí jím 3 ze 4 šilhavých dětí, vzniká většinou v dětském věku a je často spojeno s oční vadou – dalekozrakostí. U malých dětí je nejčastější jeho akomodativní forma – bez brýlí šilhání zesílí při zaostření zraku na blízký předmět. Při pohledu brýlemi korigujícími dioptrickou oční vadu (ostření do blízka) se šilhání zmenší, nebo zmizí úplně. Dětem s tímto problémem jsou předepisovány brýle s co nejvyššími dioptriemi, aby se dosáhlo, kromě zlepšení vidění i zmenšení šilhání.

Šilhání rozbíhavé

Je méně časté a je často spojeno s krátkozrakostí. Může vzniknout v různém věku, jak u předškoláků, tak v pubertě, většinou však až v dospělosti. Postiženým s tímto problémem jsou předepisovány brýle s co nejnižšími dioptriemi, se kterými ještě dobře vidí, někdy pomáhá ortoptické cvičení. Někdy je nejlepším řešením operace.

Šilhání výškové

Není tak časté jako předešlé typy. Do této skupiny se zahrnuje více typů šilhání, při kterém vzniká při pohledu vpřed či na určitou stranu výšková úchylka jednoho oka - jedno oko je buď výše nebo níže než druhé. Většinou je spojeno se sbíhavým šilháním. V léčbě výškového šilhání někdy pomáhají korekční brýle, jindy pomáhá operace. Jedná se o složitější oftalmologický problém, který vyžaduje odbornou péči.

Paralytické šilhání

Vzniká při poruše funkce jednoho či několika z nervů, které inervují okohybné svaly. Protilehlý sval, který zůstal funkční, "přetáhne" oko na svou stranu, vzniká šilhání sbíhavé či rozbíhavé, případně i výškové. U tohoto typu šilhání má oko porušenou hybnost ve směru postiženého svalu či svalů. Tento typ šilhání může být buď vrozený nebo může vzniknout na podkladě nějaké poruchy - cukrovky, mozkové mrtvice, nádoru… Pokud vznikne v dospělosti, někdy odezní samo během několika měsíců, z toho důvodu se s léčbou ve většině případů čeká alespoň 6 měsíců.

Při menších velikostech tohoto typu šilhání někdy pomohou brýle s korekcí, která pomáhá vyvážit činnost okohybných svalů. V některých případech lze oči narovnat operačně. Plná pohyblivost oka se tak zřejmě neobnoví, ale operací se snažíme oči dostat do rovnoběžného postavení alespoň při pohledu vpřed.

Šilhání při onemocnění štítné žlázy.

Při tomto onemocnění může dojít k rozšíření a omezení funkčnosti okohybných svalů, jedná se o typ paralytického šilhání. Mohou vzniknout různé typy šilhání, sbíhavé i rozbíhavé, většinou kombinované s výškovou úchylkou. Pacienti mívají nepříjemné dvojité vidění. Zpočátku bývá šilhání měnlivé a nedá se v této fázi léčit. Po ustálení úchylky mohou někdy pomoci korekční brýle, případně operace.


Máte dojem, že máte problém se šilháním? Navštivte některou z našich poboček První Optiky, naši optici vám rádi poradí.

16 zobrazení