Příspěvky na brýle od pojišťoven

Aktualizováno: 7. 1.

V minulosti poskytovaly tuzemské zdravotní pojišťovny příspěvek na brýle a čočky všem bez rozdílu. Změnou zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění k 1. srpnu 2019 se tato praxe zásadně změnila.


Pro většinu bez příspěvku

Podle dostupných údajů potřebuje brýle zhruba šest milionů lidí, tedy více než polovina celé populace ČR, počínaje uvedeným datem si však většina lidí musí celou cenu brýlí hradit sama. Pokud si se změnami ohledně příspěvku na brýle nevíte rady, navštivte některou z poboček První Optiky, naši optici vám poradí a pomohou vám vybrat brýle se kterými budete spokojeni, a to jak s cenou, tak i s kvalitou vybraných brýlí.


Informace o příspěvcích pro mladší 14 let

Příspěvek na brýlové obruby. Dopady změny zákona se netýkají pouze dětí do 14 let věku včetně. V jejich případě může pojišťovna na jeden kus brýlových obrub ročně přispívat i nadále. Je-li navíc dítěti méně než 5 let, jedná se až o tři kusy za rok.

Hrazení brýlových skel. Kromě brýlových obrub byl omezen příspěvek na skla a jednotlivé typy čoček. Změny týkající se zdravotnických prostředků k řešení očních vad vypadají následovně:

  • brýlové obruby: příspěvek je hrazen pouze dětem do 5 let včetně, a to v rámci 3 kusů za rok, dětem od 6 do 14 let včetně jednou ročně,

  • kontaktní čočky: jsou hrazeny pouze takové měkké čočky, jež mají více než 10 dioptrií, pokud je mezi nimi rozdíl 3 a více dioptrií,

  • lentikulární čočky: příspěvek si může nárokovat každý, kdo trpí oční vadou nad 10 dioptrií, a to v rozsahu jednou za tři roky, pakliže mu je více než 15 let, jednou za rok, pokud mu je mezi 6 až 14 roky, třikrát ročně, jestliže je mladší 5 let,

  • bifokální čočky: nárok na příspěvek má každý, komu je 17 let a méně a ten, kdo má sníženou možnost výměny brýlí, trpí strabismem či afakií (chybějící oční čočka),

  • silikátové brýlové čočky: dětem do 5 let včetně hradí pojišťovny jeden pár ročně, pakliže se jedná o čočky tórické, příspěvek pro děti do 5 let je vyplácen třikrát za rok, u dětí od 6 do 14 let pak pouze jednou,

  • plastové brýlové čočky: u dětí do 5 let včetně s oční vadou nad 3 dioptrie jsou sférické čočky hrazeny třikrát, tórické pak dvakrát do roka, u dětí od 6 do 14 let včetně pouze jednou ročně, ostatním hradí pojišťovna výhradně tórické plastové čočky nad 10 dioptrií, a to jen jednou za tři roky,

  • prizmatické čočky: dětem do 5 let včetně hradí pojišťovny tři páry ročně, dětem od 6 do 14 let včetně pak jeden ročně, všem ostatním pouze jeden pár za tři roky,

  • vysokoindexové (vytenčené) čočky: pojišťovny je uhradí pouze poté, co byly schváleny revizním lékařem, a to navíc jen u pojištěnců, kteří trpí krátkozrakostí nad 10 dioptrií nebo poruchami centrálního zorného pole.

Na podrobnosti ohledně příspěvku na brýle se můžete informovat také u svého očního lékaře, případně u vaší zdravotní pojišťovny.

273 zobrazení