top of page

Co je binokulární vidění?

Aktualizováno: 20. 3. 2023

Způsob, jakým vidíme, není taková samozřejmost, jak by se mohlo zdát. Přečtěte si o binokulárním vidění.


Co je to binokulární vidění?

Binokulární vidění znamená vidění oběma očima zároveň a vnímání hloubky prostoru, kdy obrazy vnímané simultánně oběma očima se spojí v jeden. Binokulární vidění není vrozené, vyvíjí se od narození do jednoho roku věku a k jeho upevňování dochází do 6 až 8 let. Rozvoj probíhá paralelně ve třech složkách, optické, motorické a senzorické.

Binokulární vidění je přirozená lidská schopnost, má ji každý zdravý jedinec, který má správně vyvinuté obě oči a jehož nervová soustava umožňuje správné zpracování signálů, které oči předávají. Při pohledu každým okem zvlášť člověk vnímá samostatně obraz z každého oka. Při pohledu oběma očima jsou tyto obrazy spojeny v jeden a je umožněno vnímání hloubky obrazu, tedy třetího rozměru.


Prostorové vidění

Prostorové vidění je nejvyšší stupeň binokulárního vidění, které je umožněno překrytím zorných polí obou očí, které jinak zabírají odlišnou oblast. Při zaostření pohledu na bod se oči natočí tak, aby se jejich zorné osy v tomto bodě protínaly. Obraz předmětu se pak promítne do identického místa obou sítnic.


Stupně binokulárního vidění

Známe tři stupně binokulárního vidění. Simultánní vidění, kdy každé oko vnímá svůj obraz okolí, následuje fúze, kdy je obraz okolí vnímán jako jeden vjem a stereopse, kdy vzniká trojrozměrný obraz, oči dokážou vytvořit hloubkový vjem. Hloubku obrazu vnímá mozek na základě porovnání s dalšími objekty.


Na pobočkách První Optiky vám přeměříme zrak, objednejte se on-line. Prostorové vidění vám prověří optometrista, případně oční lékař.

426 zobrazení

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page