top of page

Dětská tupozrakost

Aktualizováno: 14. 2.

Tupozrakost je léčitelná pouze v dětském věku, pokud nedojde k léčbě včas, na postiženém oku se ustálí těžká zraková vada, která je trvalá a v dospělém věku ji nelze odstranit. Pro úspěšné léčení je důležité tuto vážnou vadu včas odhalit.


Dětská tupozrakost

O tupozrakosti

Běžně mozek zpracovává obrazy z obou očí do jednoho prostorově trojrozměrného obrazu. Avšak pokud je obrazový vjem z jednoho oka slabší, mozek ho začne potlačovat a časem podněty ze slabšího oka úplně vyřadí. Tím zabrání dvojitému vidění, které vzniká v důsledku přijímání signálu z oka, které je vychýleno, ale zároveň dojde ke ztrátě binokulárního (trojrozměrného vidění). K tomuto jevu dochází v dětství a vzhledem k tomu, že u dětí jsou funkce zraku ve vývinu, dochází ke změnám, které do budoucna zásadně ovlivní a zhorší vidění. Postižené oko je vyřazeno z provozu a ztrácí zrakové schopnosti-je tupozraké.


Tupozrakost je většinou jednostranná, někdy však může postihnout obě oči.

 

Příčiny vzniku tupozrakosti (amblyopie)

Faktory, které mohou vznik tupozrakosti nastartovat jsou následující:

- dioptrické vady oka

- dalekozrakost

- astigmatismus

- vrozený šedý zákal

- velké rozdíly refrakčních vad obou očí

- jiná onemocnění očí


Tupozrakost vzniká ve většině případů v raném dětství a často se jedná o důsledek šilhání nebo velkého rozdílu refrakčních (dioptrických) vad obou očí. Mozek potlačí vjemy z jednoho oka, aby zabránil dvojitému vidění, avšak tím dojde ke ztrátě schopnosti vidět třetí rozměr, tedy hloubku.


Dětská tupozrakost

Léčba tupozrakosti

Tupozrakost lze léčit, avšak nezbytné je začít s léčbou zavčasu, nejlépe v době, kdy ještě není vývoj zrakových funkcí ukončen, což bývá okolo 8. roku věku dítěte, takže léčba by měla začít nejpozději okolo 7. roku věku. Nejlepší výsledky jsou u dětí, u kterých byla léčba zahájena již ve 3 letech života. Po 8. roku věku je léčba podstatně složitější, v 10 letech je vývoj zrakových funkcí ukončen a šance na zlepšení je minimální. V dospělém věku již tupozrakost není léčitelná a nelze ji nijak korigovat!


Účinná léčba tupozrakosti tkví především ve včasné diagnostice problému a neodkládané následné léčbě.


Léčba tupozrakosti spočívá v nucení používat postižené oko. K tomu se používá zakrytí vedoucího (funkčního) oka okluzorem po dobu, dokud se mozek znovu nenaučí obraz z tupozrakého oka přijímat.


Doporučení optika, nutnost prevence

Hlavní podmínkou pro vyléčení tupozrakosti je včasná diagnostika. Z toho důvodu je velmi důležité chodit na pravidelné preventivní kontroly zraku. Pokud dítě šilhá, je třeba se objednat k očnímu lékaři. Do 6 měsíců věku však chvilkové šilhání můžeme považovat za běžný jev.


V situaci, kdy existuje rodinná zátěž - v rodině se vyskytuje/vyskytovala tupozrakost nebo šilhání, je třeba zrak dítěte překontrolovat okolo 2. roku života. V každém případě se však doporučuje navštívit lékaře ještě před 4. rokem dítěte, aby se předešlo pozdnímu zjištění tohoto problému.45 zobrazení

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page