top of page

Šedý zákal (katarakta)

Aktualizováno: 27. 6. 2023

Šedý zákal je poměrně časté onemocnění, které postihuje mnoho lidí na celém světě. Toto onemocnění souvisí s přirozeným stárnutím organismu a nejčastěji jím trpí lidé starší 65 let.

První Optika - žena při měření očí

Příčiny vzniku

Jak jsme již zmínili, jde o oční onemocnění, které je spojeno zejména s věkem. Stárnutí způsobuje zakalení oční čočky, která je jinak čirá. Zakalení čočky se s postupujícím věkem zhoršuje. Přesná příčina vzniku této nemoci zatím nebyla objasněna, ale odborníci uvádějí, že jí trpí více než 75 % populace lidí starších 75 let. Alarmující je však skutečnost, že šedý zákal je nejčastější příčinou slepoty v celosvětovém měřítku.


Šedý zákal u dětí

Jak jsme již zmínili, katarakta je spojena hlavně s věkem, avšak mohou jí onemocnět i děti. V tomto věku může být vrozená nebo získaná a jedná se o stejný projev – zakalení oční čočky. Léčba u dětí se liší, zásadní je včasné objevení problému, operativní řešení a následná dioptrická korekce a stimulace vidění. Pozitivní informací je, že v dětském věku se tato nemoc nevyskytuje tak často jako v pozdním věku.


Negativní vlivy ovlivňující vznik katarakty

Je prokázáno, že rozvoj urychlí vyšší hodnoty refrakčních (dioptrických) vad, některá onemocnění (např. diabetes), časté záněty nebo úrazy oka. Dalšími předpoklady, které mohou zvýšit možnost onemocnění jsou dědičnost, pohlaví (častější výskyt u žen) nebo rasa (černošská populace častěji trpí tímto onemocněním).

Negativní vliv může mít také užívání některých farmak (např. kortikoidů), některá systémová onemocnění nebo i dlouhodobé používání některých očních kapek.

Na vznik a postup katarakty má vliv také nezdravý životní styl, zejména kouření, užívání drog, špatná výživa a nadměrné působení ultrafialového a infračerveného záření.


Projevy katarakty

Důsledkem zakalení oční čočky dojde ke snížení její průhlednosti, dochází k omezení průchodu světelných paprsků na sítnici a následkem toho postižený vidí nejasně, zamlženě, jako například přes špinavé okno. Může být snížena i citlivost na světlo a změna barevného vidění.

V počínajícím stadiu nemusí katarakta vidění nijak omezovat, avšak s tím, jak nemoc postupuje, vidění se zhoršuje a může dojít i k oslepnutí. Šedý zákal nemá žádné bolestivé symptomy, nedráždí oči a až teprve pokročilý šedý zákal je na oku viditelný. Může přitom postihnout pouze jedno, nebo obě oči.


Typy šedého zákalu


Přední katarakta

Tento typ se vyskytuje v přední části čočky a je nejčastějším typem šedého zákalu. Je důsledkem stárnutí, příčinou mohou být i faktory, jako např. infekce, traumata, nebo genetické poruchy. Je charakterizován bílými sklivcovými zákalky, které začínají na periferii čočky a postupují paprskovitě dál, až se dostanou do středu čočky. Tato katarakta se vyskytuje v kůře oční čočky.


Střední katarakta

Tento typ šedého zákalu vzniká v centrální zóně čočky, je spojený se stárnutím a může být důvodem k významné změně dioptrií.


Zadní katarakta

Obvykle se vyskytuje v zadní části čočky a je méně častý než přední katarakta. Bývá důsledkem zánětu nebo některých dalších faktorů, jako jsou diabetes nebo užívání některých léků (kortikosteroidy).

První Optika - kontrola čočky přes Carl Zeiss

Prevence šedého zákalu

Vzhledem k tomu, že šedý zákal je vážné onemocnění, jsou prevence a předcházení tomuto onemocnění velmi důležité. Prevence šedého zákalu zahrnuje dodržování zdravého životního stylu, což znamená zdravé stravování, pravidelné kontroly hodnot krevního tlaku a cukru v krvi, ochranu očí před UV zářením, nekouření a v neposlední řadě i pravidelné kontroly zraku včetně očního pozadí u očního lékaře.

Velmi důležité jsou zejména pravidelné kontroly u očního lékaře. Preventivní kontrola u očního specialisty by měla být provedena alespoň 1x ročně, zejména, pokud patříte do věkové rizikové skupiny 65+. Tato kontrola zajistí včasné odhalení šedého zákalu, aby mohlo být zahájeno léčení a zabráněno případnému dalšímu poškození očí. Lékař může provést i řadu testů, aby zjistil, zda máte šedý zákal nebo jiné oční problémy.Léčba šedého zákalu

V našich podmínkách lze šedý zákal úspěšně odstranit operativní cestou, při které je zakalená oční čočka nahrazena umělou oční čočkou. Ta zůstává v oku trvale, není potřeba ji vyměňovat. Volbou vhodné umělé čočky lze odstranit refrakční vady (dalekozrakost, krátkozrakost), pacient si může zvolit i multifokální čočku, která zlepší vidění na všechny vzdálenosti.

Tento zákrok se ve vyspělých zemích stal rutinním a zcela bezpečným zákrokem, který trvá jen několik desítek minut, je prováděn ambulantně a je nebolestivý. Jen v ČR se provádí téměř 150 tisíc operací katarakty ročně, jedná se o nejčastěji prováděný chirurgický zákrok.


Avšak ve světě, zejména v rozvojových zemích, je šedý zákal i přes pokročilé léčebné metody nejčastější příčinou ztráty zraku (48 %). V důsledku tohoto onemocnění trpí slepotou v dospělém věku okolo 18 milionů lidí.

V České republice je v drtivé většině šedý zákal operativně odstraněn mnohem dříve, než by mohlo dojít k ohrožení nebo ztrátě zraku. Vhodné načasování operace je stanoveno podle obtíží pacienta a nálezu očního lékaře. Běžné operace katarakty jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, finanční úhrada může být pouze při volbě nadstandardní čočky nebo služeb.


Rada optika

Pokud máte podezření, že byste tímto onemocněním mohli trpět, okamžitě kontaktujte svého očního lékaře. Včasná léčba vám zajistí zachování kvality vašeho vidění.

Poraďte se s optikem. Oční optik rozezná, že vaše oko netrpí běžnou refrakční vadou a doporučí vám návštěvu očního lékaře pro podrobnější vyšetření.

Objednejte se na měření zraku on-line, nebo zavolejte na +420 775 888 001, případně napište na info@prvnioptika.cz
224 zobrazení

1 Comment


Dobry den. Jsem objednaná k očnímu lékaři na duben. Přesto mám dotaz. Před levým okem mám jakoby sněžení ( jen sem tam ne husté) a střídá se to s pocitem že mám před okem nepravidelnou Šedo černou pavučinu. Mám se bát? Michaela

Like
Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page