top of page

Oční vady a onemocnění

Aktualizováno: 4. 1.

Víte, že až 60 % lidí se potýká s některou z očních vad? Dobře vidět je pro nás přitom velmi důležité. Přečtěte si o nejčastěji se vyskytujících očních vadách a jak se dají léčit.

Oční onemocnění

Oční vadou se rozumí situace, kdy nám buď jedno nebo obě oči nefungují správně, tedy tak, abychom dobře viděli. Oční vada může být vrozená nebo získaná. S oční vadou vrozenou se člověk narodí, získaná vada se projeví až v průběhu života.


Vrozené oční vady

Jedná se o vady, které mohou být geneticky podmíněné nebo způsobené důsledky postižení plodu v průběhu nitroděložního vývoje nějakou infekcí, jako jsou například zarděnky nebo toxoplazmóza. Příčinu onemocnění někdy nemusíme vůbec objevit, postiženo však může být oko v jakékoli své části, od víček až po zrakový nerv. Nejčastěji se jedná o vrozené odchlípení sítnice, kolobom, vrozený glaukom, vrozený zákal čočky, anoftalmii.


Nejčastější vrozené oční vady

Vrozené odchlípení sítnice

Toto onemocnění způsobuje skutečnost, že nesplyne vnitřní a vnější vrstva očního pohárku. Rozeznáváme částečné a úplné oddělení vrstev sítnice. K tomuto stavu může dojít tehdy, když obě vrstvy sítnice rostou nestejnoměrně, nebo i následně jejich druhotným oddělením po předchozím správném srůstu.


Kolobom

Jedná se o rozštěpovou vadu získanou v průběhu šestého týdne nitroděložního vývoje plodu. Nejčastěji postihuje duhovku, může však postihnout i řasnaté těleso, cévnatku, nebo i zrakový nerv.


Vrozený glaukom

Pro rozvoj této vady je důležitým faktorem zvýšený nitrooční tlak, jehož příčinou je porucha odtoku komorové vody. Většinou se jedná o dědičnou poruchu, příčinou však může být i infekce zarděnek v raném těhotenství.


Vrozený zákal čočky

Příčinou jsou většinou genetické dispozice. Tuto vadu však opět může způsobit infekce zarděnkami v kritické periodě (6. - 7. týden těhotenství). Po narození dítěte zákal na čočce může způsobit i galaktosémie, metabolické poruchy, kdy galaktóza z mateřského mléka nemůže být zpracována a hromadí se ve vnitřních orgánech.


Anoftalmie

Tato vada je nejzávažnější vrozenou oční vadou. Je to stav, kdy nedojde k vývoji všech očních tkání. Bývají vyvinuta oční víčka, nikoli však oční bulva. Naštěstí nepatří k častým vrozeným vadám.Získané oční vady

Jedná se o vady zraku, kterými člověk začne trpět až během svého života. Příčiny mohou být různé, může jít o vady způsobené stárnutím oka nebo narušením jeho funkce z důvodu úrazu, operace nebo nemoci. Nejčastějšími získanými očními vadami, nebo vadami, které se projeví až v pozdějším věku jsou vady související se stárnutím, jedná se o krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a presbyopii. Tyto vady lze ve velké většině korigovat pomocí běžných korekčních optických prostředků, případně i operativní cestou.


Nejčastější získané oční vady

Krátkozrakost

Jedná se o vadu, která způsobuje špatné vidění na dálku. Jde o jednu z nejčastějších refrakčních vad oka, která se většinou objevuje již v raném věku a může být více či méně závažná. Avšak lze ji velmi úspěšně korigovat různými optickými pomůckami. Přečtěte si o krátkozrakosti a možnosti její korekce více.


Dalekozrakost

Lidé, kteří trpí touto vadou mají zhoršené vidění na krátké vzdálenosti. V nižším věku se tato vada nemusí vůbec projevit, protože oko ji samo dokáže do určité míry korigovat. Avšak okolo čtyřicátého roku věku se tato vada projeví a dojde ke značnému zhoršení vidění na blízko. Tak jako krátkozrakost lze i dalekozrakost korigovat bez větších problémů. Přečtěte si více více o dalekozrakosti a korekci této vady.


Astigmatismus

Tato vada ovlivňuje kvalitu vidění při pohledu jak do dálky, tak i na blízko. Lidé s ní vnímají špatně detaily a mají sníženou ostrost vidění na všechny vzdálenosti. Velmi často se objevuje společně s další vadou, krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. I tuto vadu lze korigovat s pomocí optických pomůcek tak, aby lidé s ní nebyli nijak omezeni v běžném životě. Přečtěte si více o astigmatismu.


Presbyopie (vetchozrakost)

Tato vada přichází současně s věkem a objevuje se okolo 45. roku. Oční čočka vlivem stárnutí ztrácí pružnost a ní i schopnost akomodace, tedy přeostřování na různé vzdálenosti. Pokud je oko zdravé a nemá žádné oční vady, vidí na dálku dobře, pokud však oční vadu má, musí zaostřovat. Zhoršení zraku se projeví špatným viděním hlavně na blízko. I tuto vadu je možné bez problémů korigovat. Přečtěte si více o presbyopii.Onemocnění zraku

Onemocnění může zasáhnout celé oko, ale také jen jeho části. Nejvíce známá a nejčastěji se vyskytující jsou následující onemocnění. Šedý zákal, zelený zákal, tupozrakost a různá onemocnění sítnice a rohovky.


Šedý zákal (katarakta)

Toto onemocnění je způsobené stárnutím a nejčastěji jím trpí lidé od 65. roku výše. Dochází při něm k zakalení oční čočky, které se s věkem zhoršuje. Vidění je nejasné, zamlžené. Jedinou cestou k řešení problému je operace, kdy je oční čočka nahrazena umělou oční čočkou. Více informací o šedém zákalu.


Zelený zákal (glaukom)

Jedná se o velmi vážné a zákeřné onemocnění, protože ho zpočátku neprovázejí žádné příznaky. Přitom může být původcem trvalého poškození zraku nebo i slepoty. Glaukom postihuje oční nerv a včasné zjištění tohoto onemocnění je pro zachování zraku zásadní. Příčinou zeleného zákalu a následné degenerace zrakového nervu je zvýšený nitrooční tlak. Prevencí a zvýšením šance na úspěšnou léčbu této nemoci je pravidelné vyšetření zraku. Přečtěte si více o zeleném zákalu.


Tupozrakost (amblyopie)

Jedná se o funkční vadu zraku. Postihuje většinou jedno oko a projevuje se snížením jeho zrakové ostrosti, čímž dochází k poruše binokulárního vidění. V důsledku to znamená porušení vnímání hloubky obrazu, tedy třetího rozměru. Více informací o tupozrakosti.


Onemocnění sítnice

Nemocí postihující sítnici je celá řada. Ve většině případů se jedná o zánětlivá onemocnění, genetické postižení nebo různé změny na sítnici, které souvisejí s jinými onemocněními lidského těla jako je například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo oběhová onemocnění. Protože je sítnice základním orgánem zraku, je její zdraví pro dobré vidění nepostradatelné. Přečtěte si více informací o oční sítnici.


Onemocnění rohovky – keratokonus

U tohoto onemocnění je rohovka deformována a nemá pravidelný kulovitý tvar jako rohovka zdravého oka. To může vést k vážnému zhoršení až ke ztrátě zraku. Přečtěte si o tomto onemocnění více.


Měření zraku

Prevence = péče o zdraví = péče o zrak

Náš zrak je pro náš život velmi důležitý a je třeba o něj pečovat. Jednou z důležitých věcí je v tomto ohledu i pravidelná kontrola zraku, která by měla být nezbytnou součástí naší péče o zdraví. Díky pravidelné kontrole zraku můžeme předejít závažnějším problémům a umožnit případnou včasnou diagnostiku problému a následného léčení. Prevence a předcházení závažných problémů je vždy jednodušší než řešení těch vážných, které již mohou závažně ovlivnit kvalitu našeho vidění a tím i celého života.


Kontrola zraku, měření dioptrií a platba benefity

Pokud máte pocit, že se vám zhoršuje zrak, nevidíte ostře na všechny vzdálenosti nebo máte jiný problém s viděním, nechte si provést vyšetření zraku. Zjistíme i aktuální hodnotu vašich dioptrií.

Objednejte se on-line, nebo zavolejte na číslo +420 775 888 001, případně napište na info@prvnioptika.cz.

Navštivte některou z poboček První Optiky, naši odborníci vám rádi poradí s výběrem vhodné korekční pomůcky pro vaše dobré vidění.

Nezapomeňte, že v První Optice můžete celou zakázku zaplatit firemními benefity.

663 zobrazení

Commentaires


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page