top of page

Co je tupozrakost (amblyopie)?

Aktualizováno: 9. 1.

Tupozrakost je funkční vada zraku. Postihuje zpravidla jedno oko a projevuje se snížením jeho zrakové ostrosti, čímž dochází k poruše binokulárního vidění. V důsledku to znamená porušení vnímání hloubky obrazu, tedy třetího rozměru.


Příčiny vzniku

Tupozrakost vzniká většinou v raném dětství a často se jedná o důsledek šilhání nebo velkého rozdílu refrakčních (dioptrických) vad obou očí. Mozek potlačí vjemy z jednoho oka, aby zabránil dvojitému vidění, avšak tím dojde ke ztrátě schopnosti vidět třetí rozměr, tedy hloubku.


Léčba

Pokud by nebyla tupozrakost včas léčena, vyřazené oko úplně ztratí schopnost se zaostřit, a to i v případě, že bychom dodali správnou korekci. Léčba tupozrakosti spočívá v nucení používat postižené oko. K tomu se používá zakrytí vedoucího (funkčního) oka okluzorem po dobu, dokud se mozek znovu nenaučí obraz z tupozrakého oka přijímat.