top of page

Zelený zákal (glaukom)

Aktualizováno: 27. 6. 2023

Zelený zákal, neboli glaukom je velmi nebezpečné a zároveň i zákeřné oční onemocnění. V počátcích ho totiž neprovázejí žádné obtíže.


Nečastějším rizikovým faktorem pro vznik zeleného zákalu je zvýšený nitrooční tlak. Pokud není toto onemocnění zavčasu léčeno, může dojít k vážnému poškození až ztrátě zraku.


Příčina zeleného zákalu

Hlavní příčinou je vážné degenerativní poškození zrakového nervu v důsledku vysokého nitroočního tlaku, který vzniká následujícím způsobem. V oku se stále tvoří nitrooční tekutina a aby oko pracovalo bez problémů, musí být tvorba a odtékání oční tekutiny v rovnováze. Pokud se v oku nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny, která nemůže správně odtékat, začnou být utiskovány citlivé oční struktury, zejména zrakový nerv. Po určité době pak může dojít až k jeho úplnému odumření. A protože právě zrakový nerv přenáší veškeré informace o obrazech do mozku, jeho poškození má za následek závažné zhoršení vidění, jako například částečnou ztrátu zorného pole, nebo v konečné fázi úplnou ztrátu zraku.


Nebezpečnost zeleného zákalu

Glaukom postihuje oční nerv a včasné zjištění tohoto onemocnění je pro zachování zraku zásadní. Zákeřnost otevřeného glaukomu, který se vyskytuje nejčastěji, spočívá v tom, že zpočátku o něm postižený ani nemusí vědět. Zvýšený nitrooční tlak nebolí a na počátku není toto onemocnění provázeno ani žádnými obtížemi. Pokud není postižený včas vyšetřen lékařem, může na své onemocnění přijít až tehdy, kdy začne ztrácet zrak. I z tohoto důvodu jsou pravidelné kontroly u očního lékaře tak důležité.


Projevy glaukomu

- Bolesti očí i hlavy v důsledku vysokého nitroočního tlaku,

- pacient může vidět duhové kruhy kolem pozorovaných objektů,

- zhoršené, jakoby zamlžené vidění,

- fotofobie (světloplachost), pacient má pocit oslnění při běžném osvětlení,

- změny zorného pole včetně barevnosti,

- závratě, nevolnost, zvracení,

- bělavá rohovka a zarudnutí spojivky.


Rizikové faktory pro vznik glaukomu

Glaukom je multifaktoriální onemocnění, to znamená, že k jeho rozvoji přispívá více faktorů, je více možností, které mohou jeho vznik ovlivnit.

- vysoký nitrooční tlak,

- věk (osoby starší 65 let)

- rodinná anamnéza, dědičnost,

- pohlaví (častěji se glaukom vyskytuje u žen),

- rasa (častější výskyt u černošské populace),

- systémová hypertenze (po podání léků na snížení krevního tlaku),

- diabetes (cukrovka),

- některé léky (kortikosteroidy),

- refrakční vady zraku (silná krátkozrakost, dalekozrakost),

- celkové choroby organismu,

- změna srážlivosti a viskozity krve,

- úrazy, poruchy tvorby nitrooční tekutiny.

Existuje však i vrozená forma glaukomu, kterou mohou onemocnět i malé děti ve věku do jednoho roku.


Typy glaukomu (zeleného zákalu)


Glaukom s otevřeným úhlem

Název je odvozen z toho, že úhel, který svírá duhovka s rohovkou zůstává otevřený a je mnohem častější než druhá varianta glaukomu s uzavřeným úhlem. Jeho výskyt je 90 % z případů postižení zeleným zákalem.

Je velmi nebezpečný proto, že zpočátku o něm ani nevíme. Nezpůsobuje nám bolest a teprve po delší době, pokud zůstane neléčen, vyvolá závažné problémy se zrakem. Způsobuje ho pomalé ucpávání cest, které z oka odvádějí přebytečnou oční tekutinu.

Je léčitelný, ale je třeba ho léčit soustavně, aby se předešlo poškození zrakového nervu.


Glaukom s uzavřeným úhlem

Při tomto typu glaukomu dochází k zúžení nebo úplnému uzavření úhlu mezi rohovkou a duhovkou, takže je bráněno odtoku nitrooční tekutiny z oka. Tento typ zeleného zákalu má rychlý nástup a bolestivý průběh, takže na sebe hned upozorní, avšak vyskytuje se v mnohem menší míře.

Je způsoben náhlým zablokováním odvodného kanálku nitrooční tekutiny, jehož následkem je okamžité zvýšení nitroočního tlaku. Vznik je velmi rychlý a bolestivý, má jasné příznaky.

Vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.


Léčba zeleného zákalu

Měli bychom vědět, že zrak již nelze zcela vrátit do původní kvality, ale rozvoj glaukomu lze zastavit a zabránit tak dalšímu zhoršování zraku a oslepnutí.

Léčba glaukomu se odvíjí od toho, o jaký typ tohoto onemocnění se jedná. Používají se neinvazivní prostředky jako jsou pilulky snižující tlak v očích, v některých případech lze zvolit i chirurgické řešení.

Při zjištění glaukomu jsou nutné pravidelné kontroly u lékaře, který vám měří nitrooční tlak a sleduje poškození nervové tkáně, předepisuje účinné léky.


Rady optika, prevence

Glaukom je velmi závažné onemocnění, které může vést k úplné slepotě. Pokud máte podezření, že byste jím mohli trpět, co nejdříve se obraťte na svého očního lékaře.


Je však třeba zdůraznit, že velmi důležitá je i prevence. Ta obsahuje zejména kontrolu krevního tlaku a cukru v krvi, důležité je také udržování zdravé váhy a zdravého životního stylu, ochrana očí před škodlivým UV zářením a pravidelné preventivní kontroly u očního lékaře. Oční lékař vám vyšetří zorné pole a překontroluje hodnoty nitroočního tlaku. Frekvence návštěv u očního lékaře by měla být alespoň 1x do roka, zejména pokud patříte do rizikové skupiny (65+, diabetes, vysoký krevní tlak).
157 zobrazení

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page