top of page

Astigmatismus

Aktualizováno: 8. 1.

Mnozí z nás tuto oční vadu máme, aniž bychom o ní věděli. Co je to astigmatismus a může nějak ovlivnit kvalitu našeho života? Přečtěte si v našem článku.


Astigmatismus je cylindrická vada, která patří mezi refrakční oční vady. Tuto vadu má mnoho lidí aniž by o ní vůbec věděli. A to proto, že zakřivení rohovky oka není nikdy zcela dokonalé. Avšak většinou o ní ani nevíme, pokud není tato vada závažnější. Astigmatismus může být vrozený i získaný. V případě vrozené vady jde nejčastěji o dědičnost. Astigmatismus může způsobit také poranění oka, případně onemocnění rohovky či operace oka. Příčinou může být i onemocnění rohovky zvané keratokonus, kdy se rohovka zdeformuje do tvaru kužele a dojde k poškození vidění.


Příčiny astigmatismu

Příčinou astigmatismu je nepravidelné zakřivení rohovky nebo vada oční čočky. Rohovka má při této vadě podlouhlý tvar místo kulového a světlo se tak láme pod špatným úhlem. Ve zdravém oku je rohovka, která má pravidelný kulatý tvar, takže světlo, které skrz ni prochází se láme stejně ve všech směrech a dopadá do jednoho ohniska.

U astigmatického oka je tomu ale jinak. Rohovka je v jedné nebo v obou rovinách více či méně zakřivena. Světlo, které na rohovku dopadá se tak láme různými směry, paprsky světla se nespojí na sítnici do jednoho ohniska. Výsledkem pak je neostré a rozmazané vidění ve všech vzdálenostech. Někdy se tato oční vada projeví až v dospělém věku.


Příznaky astigmatismu

Astigmatismus ovlivňuje vidění na blízko i na dálku, výsledkem této vady je rozostřený obraz, postižení mívají potíže při čtení nebo vnímání detailů blízkých i vzdálených objektů. Vidění se může podobat odrazu v nerovném zrcadle. Kvalita vidění se odvíjí také od stupně vady, s vyšším stupněm se vidění zhoršuje.

Nejčastěji si lidé s astigmatismem stěžují na rozostřené až dvojité vidění, zhoršení vnímání detailů, kontrastů a deformace obrazu, odlišné vnímání barev. Průvodními jevy pak bývají bolest hlavy, nejasné vidění, napětí v očích, šilhání nebo vyčerpání po činnostech, které vyžadují ostření zraku, jako například práce na počítači, práce s drobnou mechanikou nebo čtení.


Souběh očních vad

Astigmatismus se velmi často vyskytuje společně s dalšími očními vadami, jako je krátkozrakost (myopie) nebo dalekozrakost (hypermetropie), ale mnoho lidí ani nevnímá, že touto vadou trpí.


Typy astigmatismu

1) Jednoduchý astigmatismus může být myopický, kdy se světelné paprsky lámou do dvou ohnisek, přičemž jeden paprsek se láme na sítnici a druhý před sítnicí v jedné rovině, nebo hypermetrický, kdy se jeden paprsek láme na sítnici a druhý za sítnicí v jedné rovině.

2) Složený astigmatismus může být opět myopický, kdy se dopadající světlo láme do dvou rovin před sítnicí, nebo hypermetrický, kdy se dopadající světlo láme do dvou rovin za sítnicí.

3) Smíšený astigmatismus je případ, kdy se světlo láme do dvou rovin, přičemž jeden paprsek se láme před sítnicí a druhý za sítnicí.


Korekce astigmatismu

Mírný astigmatismus nezpůsobuje potíže a nevyžaduje žádnou korekci. Problémy s viděním, které je třeba řešit a korigovat ve spolupráci s odborníkem, způsobuje až vyšší stupeň astigmatismu.

Pokud chcete vidět ostře, vaše oko potřebuje speciální cylindrické brýle, které mají v každém řezu čočky jiné dioptrie. Další možností korekce jsou kontaktní čočky, nebo nitrooční a laserová operace.


Základní pomůckou pro korekci jsou brýle, výšku korekce určí odborník podle výsledků měření. Při vyšším stupni astigmatismu se používají se používají tvrdé kontaktní čočky. Tyto pomůcky vadu neléčí, pouze pomáhají se s ní vyrovnat v běžném životě.

Astigmatismus lze řešit i operativně, nitrooční nebo laserovou operací. V prvním případě je původní čočka nahrazena torickou čočkou, ve druhém se pak pomocí laseru mění zakřivení oční rohovky a dochází k jejímu vyhlazení. Pozorované předměty se tak zobrazují přesněji.


Jak astigmatismus funguje v našem oku

Oko se skládá ze 3 vrstev, které se dále rozdělují na jednotlivé součásti oka. Nejsvrchnější vrstva je rohovka a bělima (bělmo), dále pak střední cévnatka, řasnaté těleso a duhovka a nejhlouběji je sítnice.

Ze sítnice vychází zrakový nerv, který přenáší zrakové podněty do mozku, kde se samotný vjem vybaví.

Nedokonalost rohovky je příčinou astigmatismu. Při astigmatismu je rohovka změněná a nemá stejné zakřivení ve všech rovinách procházejících optickou osou. Neumožňuje tak, aby se paprsky světla na sítnici sešly správně a poslaly do mozku správný signál pro vybavení jasného obrazu.


Kontrola zraku, měření dioptrií

Pokud máte pocit, že touto vadou trpíte, nechte si provést kontrolu zraku a poraďte se s optikem nebo se svým očním lékařem. Na pobočkách První Optiky vám poradíme. Pokud potřebujete přeměřit zrak, objednejte se on-line, nebo zavolejte na telefon +420 775 888 001, případně napište na mail info@prvnioptika.cz.

Naši odborníci vám rádi poradí s výběrem vhodné korekční pomůcky pro vaše dobré vidění.
791 zobrazení

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page