top of page

Rohovka, Keratokonus

Aktualizováno: 8. 1.

Rohovka je důležitou svrchní částí oka, která má za úkol oko chránit a zajišťovat správný lom světelných paprsků. Její zdraví je pro správnou funkci oka velmi důležité. Keratokonus je vážné onemocnění rohovky. Přečtěte si více v našem článku.


Funkce rohovky

Rohovka je průhledná vrstva, která pokrývá přední část oka a má tvar hodinového sklíčka. Je čirá a lesklá, vyklenuje se nad bělmo a její hlavní funkcí je prostup a lom světla. Světelné paprsky přes ni procházejí dál na sítnici, kde se vytváří signál putující zrakovým nervem do mozku, kde se následně vytvoří zrakový vjem - obraz.

Z vnější strany je rohovka vystavena všem vnějším vlivům, obsahuje proto velké množství nervových zakončení a je tak velmi citlivá na dotyk, tepelné nebo jiné podráždění. To okamžitě spouští rohovkový reflex, který uzavře oční víčko a zvýší přítok slz.

Rohovkou neprocházejí žádné krevní cévy, je vyživována částečně (zvenku) slzami – produktem slzného aparátu a částečně (zevnitř) komorovou vodou z oční komory.

Rohovka lidského oka má velkou optickou mohutnost ± 43 dioptrií a představuje asi dvě třetiny celkové optické mohutnosti oka. Společně s čočkou (± 20 dioptrií) se podílí na lomu světelných paprsků přicházejících do oka.


Astigmatismus – vada rohovky

Astigmatismus je nejčastější vadou rohovky. Při této vadě je rohovka změněná a neumožňuje tak, aby se paprsky světla na sítnici sešly správně a poslaly do mozku správný signál pro vybavení jasného obrazu.

Rohovka má při této vadě podlouhlý tvar místo kulového a světlo se tak láme pod špatným úhlem. Ve zdravém oku má rohovka pravidelný kulatý tvar, takže světlo, které skrz ni prochází se láme stejně ve všech směrech a dopadá do jednoho ohniska. U astigmatického oka tomu tak není. Rohovka je v jedné nebo v obou rovinách více či méně zakřivena. Světlo, které na rohovku dopadá se tak láme různými směry, paprsky světla se nespojí na sítnici do jednoho ohniska.

Výsledkem této vady je neostré a rozmazané vidění ve všech vzdálenostech, může být podobné odrazu v nerovném zrcadle. Někdy se tato oční vada projeví až v dospělém věku.


Keratokonus - onemocnění rohovky

Rohovka zdravého oka má pravidelný kulovitý tvar. Pokud je však postižena tímto onemocněním, dochází k jejímu vyklenutí a deformaci tvaru, což může způsobit zhoršení až ztrátu zraku. Při keratokonu se rohovka postupně ztenčuje a kuželovitě vyklenuje, což má za následek zhoršené vidění.

Tato nemoc se objevuje poměrně brzy, již mezi 10. a 20. rokem, její rozvoj je pomalý (10–20 let) a velmi individuální. Čím dříve nemoc propukne, tím rychleji se zhoršuje. Postihuje obě oči, ale vážnost postižení není u obou očí stejná. Tuto nemoc nelze zcela vyléčit, avšak je možné její rozvoj pozastavit a stabilizovat.


Příznaky a příčiny keratokonu

Prvními příznaky keratokonu je rychlé zhoršování zraku. Zvyšuje se krátkozrakost, objevuje se astigmatismus, dochází ke zdvojenému a deformovanému vidění. Vzhledem k tomu, že se zpočátku projevuje jako krátkozrakost, kterou lze korigovat brýlemi, mnozí lidé ani netuší, že tímto onemocněním trpí. Avšak s postupem času dochází k výraznému snížení kvality zraku, v rozvinuté fázi k zakalení rohovky a v důsledku toho i omezení její průhlednosti.

Vážné případy lze řešit pomocí tzv. tvrdých kontaktních čoček, které do určité míry brání vyklenutí rohovky, v případech, kdy to není již možné se přistupuje k operativnímu řešení – transplantaci rohovky.

Příčiny vzniku tohoto onemocnění nejsou úplně objasněny. Může jít zčásti o genetické dispozice, častěji se vyskytuje také společně s celkovými alergickými onemocněními.


Kontrola zraku, měření dioptrií a platba benefity

Pokud máte pocit, že se vám zhoršuje zrak, nevidíte ostře na všechny vzdálenosti nebo máte jiný problém s viděním, nechte si provést vyšetření zraku.

Objednejte se on-line, nebo zavolejte na číslo +420 775 888 001, případně napište na info@prvnioptika.cz. Určitě najdeme termín, který vám bude vyhovovat a naši odborníci vám na některé z poboček První Optiky, poradí s výběrem vhodné korekční pomůcky pro vaše dobré vidění.

Nezapomeňte, že v První Optice celou zakázku můžete zaplatit firemními benefity.347 zobrazení

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page