top of page

Sítnice

Aktualizováno: 24. 1.

Sítnice je jedním ze základních orgánů zraku. Její hlavní funkcí je snímání světelných signálů přicházejících do oka skrze oční čočku. Zdravá sítnice je pro náš zrak nepostradatelná.


Složení a funkce sítnice

Sítnice je jednou z nejdůležitějších součástí oka, nachází se na zadní straně oka a je odpovědná za vnímání světla a vidění.


Sítnice z mikroskopického pohledu

Sítnice je největší receptor světla v oku a skládá se z vrstvy fotoreceptorů (tyčinky a čípky), které obsahují látku rodopsin. Díky rozkladu této látky působením světla, dochází v tyčinkách a čípcích k chemické reakci a následnému vzniku nervových impulsů, přenášených zrakovým nervem do centrálního nervového systému, kde vzniká výsledný obraz. Fotoreceptory a další, nervové buňky jsou uspořádány do deseti vrstev a vytvářejících velmi složitou strukturu. Fotoreceptory jsou tyčinky a čípky. Čípky zajišťují barevnost vidění a jemnost detailů a tyčinky se starají o noční vidění. Nervové buňky jsou bipolární a gangliové buňky, asociační neurony a gliové buňky.


Makroskopický pohled na složení sítnice

Na očním pozadí jsou na sítnici zřetelné zejména dva útvary – slepá skvrna, to je místo, kde vystupuje zrakový nerv vedoucí zrakový vjem do mozku a nejsou zde žádné fotoreceptory a žlutá skvrna (makula), která obsahuje zejména čípky a je místem maximální ostrosti vidění. Paprsky zaostřovaných předmětů jsou oční čočkou směrovány právě na toto místo.


Onemocnění sítnice

Nemocí postihujících sítnici je celá řada. Ve většině případů se jedná o zánětlivá onemocnění, genetické postižení nebo různé změny na sítnici, které souvisejí se stárnutím nebo onemocněními lidského těla jako je například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo oběhová onemocnění. Mezi častější onemocnění sítnice patří odchlípení sítnice, makulární degenerace a diabetická retinopatie.

Odchlípení sítnice

Vrozené odchlípení sítnice způsobuje skutečnost, že nesplyne vnitřní a vnější vrstva očního pohárku. Rozeznáváme částečné a úplné oddělení vrstev sítnice. K tomuto stavu může dojít tehdy, když obě vrstvy sítnice rostou nestejnoměrně, nebo i následně jejich druhotným oddělením po předchozím správném srůstu.

Dalšími typy odchlípení sítnice jsou vlhká a suchá forma. Přečtěte si více o příznacích tohoto onemocnění a možnostech prevence a léčby.


Makulární degenerace je onemocnění sítnice, které přímo souvisí s věkem postiženého a patří k nejzávažnějším onemocněním sítnice u starších lidí. Je hlavní příčinou slepoty a poškození zraku v Evropě.

Vlhká forma makulární degenerace je způsobena abnormálním prorůstáním nových cév do žluté skvrny (makuly). Cévy propouštějí tekutinu a v důsledku jejího hromadění dochází k otoku makuly, závažněji i ke krvácení. Způsobuje postupné zhoršování centrálního vidění. U léčby vlhké formy makulární degenerace je důležité její včasné odhalení a zahájení léčby, která je u nás hrazena.

Suchá forma makulární degenerace postihuje většinu (cca 90 %) pacientů, přičemž asi u 10 % z nich dochází k výraznému poškození vidění. Při této formě zanikají světločivné a pigmentové buňky sítnice a následně vzniká výpadek v centru zorného pole postiženého.


Diabetická retinopatie

Je hlavním projevem cukrovky v oblasti vidění a je druhým nejčastějším důvodem slepoty. Toto onemocnění je tím nebezpečnější, že není dlouho provázeno žádnými dalšími varovnými příznaky. K odhalení nemoci tak může dojít až v pozdější fázi, kdy už může vážně ohrozit zrak. Z toho důvodu je důležitá pravidelná kontrola zraku u očního lékaře. Doba mezi kontrolami by neměla přesáhnout jeden rok. Přečtěte si o tomto onemocnění více.


Prevence a léčba

Sítnice je jedním ze základních orgánů zraku a její zdraví je pro dobré vidění nepostradatelné. Některá oční, ale i tělesná onemocnění a poruchy mohou ovlivnit i sítnici a způsobit ztrátu zraku nebo snížení kvality vidění. Léčba sítnice vždy závisí na konkrétním případu a může zahrnovat léky, chirurgické procedury nebo laserové terapie.

Preventivní opatření jsou také velmi důležitá a v dnešní době na ně klademe velký důraz. Zásadní je pravidelné oční vyšetření a kontrola zraku. Je také třeba dbát na správnou výživu a zdravý životní styl. Tyto kroky vám mohou pomoci snížit riziko vzniku očních onemocnění a poškození nebo onemocnění sítnice.

Pro ochranu zraku je důležité v první řadě nosit kvalitní brýle vybavené správnými dioptriemi, které napravují případnou optickou vadu. Pamatujme na to, že brýle zakoupené například v potravinách jsou sice rychlým a levným řešením, ale nejsou určeny pro dlouhodobé používání.

Dalším důležitým faktorem prevence jsou opatření zahrnující ochranu očí před škodlivým UV zářením a dalšími negativními vlivy okolí. Je třeba používat sluneční brýle, které mají kvalitní UV filtr, doporučujeme používat ochranné brýle při sportu, ale i při některých pracovních činnostech. Pokud často sedíme za volantem, dobré brýle určené na řízení nám mohou zachránit zdraví. Snažme se také omezit dobu působení blikajícího světla z elektronických zařízení. Pokud už jsme nuceni dlouho hledět na monitor, pak je dobré si pořídit brýle pro práci na počítači.

Při prevenci je třeba věnovat pozornost i příznakům. Například změny vidění, bolesti nebo zarudnutí očí mohou být náznakem, že sítnice nereaguje správně, je poškozena nebo její funkce negativně ovlivněna jiným způsobem. Pokud podobné příznaky zjistíte, je důležité co nejdříve navštívit očního lékaře.


Rady optika, měření zraku bez front

Pokud máte problém se zrakem, navštivte některou z poboček První Optiky a my vám poradíme a doporučíme, jak postupovat dál.

Můžete si u nás také nechat přeměřit zrak. Využijte tuto možnost a objednejte se on-line, nebo zavolejte na +420 775 888 001, nebo napište na info@prvnioptika.cz, určitě vybereme termín, který vám bude vyhovovat.526 zobrazení

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page