top of page

Trachom

Aktualizováno: 6. 1.

Trachom je infekční onemocnění oka, které je v celosvětovém měřítku nejčastější příčinou oslepnutí z důvodu infekčního onemocnění.Příčiny a původ

Původcem trachomu je bakterie Chlamidia trachomatis, která se přenáší přímým kontaktem s tělními sekrety (oka, nosu, krku) postižených osob nebo dotykem s kontaminovanými předměty (ručníky, osušky, žínky, apod.), které použily kontaminované osoby. Onemocnění se přenáší i kapénkami, mechanicky ho mohou také přenášet mouchy. Nejčastěji se vyskytuje v oblastech se špatnou úrovní hygieny.


Nebezpečí trachomu

Jedná se o chronické onemocnění keratokonjunktivitidu a pokud není tato bakteriální infekce léčena nebo se opakuje, dochází k vychlípení víček, což je bolestivá forma trvalé slepoty, kdy jsou víčka otočena dovnitř v důsledku čehož řasy škrábou oční rohovku.

V oblastech se špatnou osobní a rodinnou hygienou se vyskytuje oslepující endemický trachom, jehož výskyt je přímo spojen s nedostatkem vody, chybějícími toaletami nebo latrínami, těsný život s hospodářskými zvířaty, obecná chudoba a shromažďování velkého množství lidí na malých životních prostorech.

Děti jsou trachomem ohroženy více, protože ještě nemají tak ukotvené hygienické návyky a mají sklon se více zašpinit. Špinavé obličeje dětí tak napomáhají přenosu infekce z jednoho dítěte na druhé, hlavně v rámci rodiny.

Avšak oslepnutí nebo vážnější příznaky se objevují až v dospělosti.


Tímto infekčním nemocněním je celosvětově nakaženo až 500 milionů lidí, aktivně jí trpí cca 84 milionů lidí a asi 8 milionů lidí má v důsledku trachomu poškozený zrak.


Průběh onemocnění

  1. Zánětlivé stadium. Toto stadium probíhá v dětském věku a je spojeno se vznikem bělavých uzlíků (folikulárních zrn) na spojivce oka a v oblasti spojení oční rohovky a skléry (očního bělma).

  2. Hypertrofické stadium. Při něm se zvětšují folikulární zrna a přes rohovku přerůstá vaskularizovaná bílá membrána (membrána obsahující krevní cévy).

  3. Jizevnaté stadium. V dospělosti vznikají nekrotické jizvy na spojivce (místa s odumřelou tkání). V důsledku zjizvení se víčko stáčí dovnitř a dochází k abrazi rohovky řasami, což vede k zakalení rohovky, nebo oslepnutí.

Léčba

Lokálně lze infekci léčit tetracyklinovou mastí, celkově potom lze indikovat léčbu antibiotiky. Léčba bývá úspěšná, ale je třeba léčit najednou všechny rodinné příslušníky. Pokud není léčba provedena včas, bývá nutno přistoupit k chirurgickému zákroku a provést plastickou operaci očních víček.


Rada optika

V prostředí, v jakém žije evropská populace je možnost ohrožení zraku tímto onemocněním velmi nízká, ale nikdy bychom neměli podceňovat riziko možnosti jakékoli nákazy.

Cestujeme dnes po celém světě za zábavou, odpočinkem, ale i pracovně a vždy bychom měli pamatovat na dodržování všech hygienických zásad. A zejména v takovém případě, kdy se ocitneme v oblastech, kde není hygiena na takové úrovni, na jakou jsme doma zvyklí.

65 zobrazení

Comments


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page