top of page

Co je šilhání?

Aktualizováno: 8. 1.

Šilhání je oční vada při které oči nehledí rovnoběžně, jedno se odchyluje ze správného směru. Věděli jste, že lékařská praxe zná hned několik druhů šilhání?

Při šilhání dochází k tomu, že se jedno oko nebo střídavě obě oči stáčejí různým směrem. Většinou je způsobeno vrozenou nebo získanou poruchou vidění, nebo poruchou funkce okohybných svalů. Může se objevit i u dětí, které dosud nešilhaly okolo třetího roku věku a je často spojeno s některou dioptrickou vadou.


Projevy šilhání, možné následky

Pokud jsou oči zdravé, mozek slučuje obrazy z obou očí do jednoho obrazu. Při šilhání se jedná o stav, kdy oči nesledují předměty rovnoběžně, jedno nebo střídavě obě oči se stáčejí jiným směrem. Při šilhání tedy mozek zpracovává dva různé obrazy a vzniká dvojité vidění. Aby mozek dvojitému vidění předešel, přestane obraz ze slabšího (šilhajícího) oka vnímat. Postižené oko se tak dále nerozvíjí a pokud tento stav trvá delší dobu, může být důsledkem tupozrakost. Následkem této oční vady tak tedy může být trvalá ztráta zrakové ostrosti, ale i další potíže.

Zrak se vyvíjí až do 8. roku věku a bez včasné léčby šilhání v dětském věku může dojít i k trvalému poškození zraku. Vznik této oční vady ovlivňuje i dědičnost, pokud se šilhavost (strabismus) vyskytuje či vyskytovala u blízkých příbuzných je třeba při podezření na tento zdravotní problém nechat dítě včas vyšetřit u odborníka. Šilhání je proto třeba co nejdříve odstranit.


Šilhavost (strabismus) je oční vada, kterou se zabývá ortoptika. Tato vada může být skrytá nebo zjevná. Skryté šilhání se projeví třeba při únavě, nebo při zakrytí a následném odkrytí zdravého oka. Zjevná šilhavost je patrná na první pohled. Šilhání může způsobovat porucha některé ze složek jednoduchého binokulárního vidění (schopnost vidět dva obrazy ze dvou očí jako jeden).

Velmi důležité je objevit tuto vadu včas, maximálně do věku 7 let, pozdní odhalení a léčení může vést k tupozrakosti (amblyopii) odchýleného oka a ztrátou jednoduchého binokulárního vidění.


Typy šilhání

Rozeznáváme několik typů šilhání, při každém směruje odchýlené oko jiným směrem.


Šilhání sbíhavé

Je nejčastějším typem šilhání, trpí jím 3 ze 4 šilhavých dětí, vzniká většinou v dětském věku a je často spojeno s oční vadou – dalekozrakostí. U malých dětí je nejčastější jeho akomodativní forma – bez brýlí šilhání zesílí při zaostření zraku na blízký předmět. Při pohledu brýlemi korigujícími dioptrickou oční vadu (ostření do blízka) se šilhání zmenší, nebo zmizí úplně. Dětem s tímto problémem jsou předepisovány brýle s co nejvyššími dioptriemi, aby se dosáhlo, kromě zlepšení vidění i zmenšení šilhání.


Šilhání rozbíhavé

Je méně časté a je často spojeno s krátkozrakostí. Může vzniknout v různém věku, jak u předškoláků, tak v pubertě, většinou však až v dospělosti. Postiženým s tímto problémem jsou předepisovány brýle s co nejnižšími dioptriemi, se kterými ještě dobře vidí, někdy pomáhá ortoptické cvičení. Někdy je nejlepším řešením operace.


Šilhání výškové

Není tak časté jako předešlé typy. Do této skupiny se zahrnuje více typů šilhání, při kterém vzniká při pohledu vpřed či na určitou stranu výšková úchylka jednoho oka - jedno oko je buď výše nebo níže než druhé. Většinou je spojeno se sbíhavým šilháním. V léčbě výškového šilhání někdy pomáhají korekční brýle, jindy pomáhá operace. Jedná se o složitější oftalmologický problém, který vyžaduje odbornou péči.


Paralytické šilhání

Vzniká při poruše funkce jednoho či několika z nervů, které inervují okohybné svaly. Protilehlý sval, který zůstal funkční, "přetáhne" oko na svou stranu, vzniká šilhání sbíhavé či rozbíhavé, případně i výškové. U tohoto typu šilhání má oko porušenou hybnost ve směru postiženého svalu či svalů. Tento typ šilhání může být buď vrozený nebo může vzniknout na podkladě nějaké poruchy - cukrovky, mozkové mrtvice, nádoru, apod. Pokud vznikne v dospělosti, někdy odezní samo během několika měsíců, z toho důvodu se s léčbou ve většině případů čeká alespoň 6 měsíců.

Při menších velikostech tohoto typu šilhání někdy pomohou brýle s korekcí, která pomáhá vyvážit činnost okohybných svalů. V některých případech lze oči narovnat operačně. Plná pohyblivost oka se tak zřejmě neobnoví, ale operací se snažíme oči dostat do rovnoběžného postavení alespoň při pohledu vpřed.


Šilhání při onemocnění štítné žlázy.

Při tomto onemocnění může dojít k rozšíření a omezení funkčnosti okohybných svalů, jedná se o typ paralytického šilhání. Mohou vzniknout různé typy šilhání, sbíhavé i rozbíhavé, většinou kombinované s výškovou úchylkou. Pacienti mívají nepříjemné dvojité vidění. Zpočátku bývá šilhání měnlivé a nedá se v této fázi léčit. Po ustálení úchylky mohou někdy pomoci korekční brýle, případně operace.Léčba šilhání (strabismu)

Šilhání má u malých dětí a dospělých různou příčinu, takže i léčba je jiná. Avšak úspěšnost léčby se vždy odvíjí od toho, jak zavčasu se podařilo odhalit tuto vadu. Některé druhy šilhání (zejména ty spojené s tupozrakostí) lze léčit pouze v dětském věku.

Léčba šilhání u dětí

Léčba je vždy individuální, závisí na věku dítěte i rozsahu postižení, na doporučení specialisty - ortoptisty. U dětí se strabismus řeší konzervativně, tedy v nápravě problému s pomocí brýlí. Ty jsou vybaveny speciálními skly, které lámou světelné paprsky tak, aby si postižené oko nemuselo vypomáhat šilháním.

Dalším způsobem korekce je okluzní terapie, kdy se vedoucí oko zakryje okluzorem, náplastí nebo se na něj umístí neprůhledná kontaktní čočka. Slabší oko je tak donuceno aktivně se zapojit a správně pracovat.

Děti by se také měly věnovat ortoptickému cvičení, které zlepšuje spolupráci obou očí a léčbě napomáhá.

Pokud se stav pacienta léčených konzervativně nezlepší, je třeba přistoupit k chirurgickému zákroku, při kterém se okohybné svaly upraví tak, aby se postavení šilhajícího oka srovnalo do normálu. Je dobré k tomuto řešení přistoupit ještě před zahájením školní docházky. Pokud má dítě zároveň i dioptrickou vadu, bude i nadále muset nosit brýle.


Léčba šilhání u dospělých

U dospělých pacientů v drtivé většině již nelze korekci provést konzervativním způsobem a je třeba řešit problém se šilháním chirurgickou cestou. Operativně se upraví délka okohybných svalů, která by měla zajistit správné postavení oka. Je možné tak zmírnit nebo odstranit dvojité vidění, navodit spolupráci obou očí a vylepšit binokulární (trojrozměrné) vidění.

Chirurgická léčba může probíhat technikou nastavitelných stehů, kdy může lékař i po operaci upravovat postavení očí pacienta, aby dosáhl, co nejlepšího výsledku.

Avšak tupozrakost již nelze v dospělém věku léčit. Operace šilhání už nedokáže vrátit postiženému zrakovou ostrost.


Rady optika

U dětí je třeba zahájit léčbu co nejdříve. Největší šanci na vyléčení mají ty děti, u kterých je léčba zahájena ještě v předškolním věku. Proto navštivte očního lékaře hned, jak tento problém u svého dítěte zaregistrujete.

Pokud trpíte touto vadou v dospělém věku, může vám pomoci pouze operativní řešení. Navštivte proto co nejdříve svého očního lékaře.

Máte dojem, že máte problém se šilháním? Navštivte některou z našich poboček První Optiky, naši optici vám rádi poradí.


389 zobrazení

Commenti


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page